شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩
برنامه های فرهنگی سال 93
فرم اطلاعات برنامه هاي  فرهنگی، اجتماعي بر اساس كليات بودجه پيشنهادي
دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد سال 1393
رديف عنوان برنامه  محل تامین بودجه گستره برنامه شرح مختصري از اهداف  برنامه و نحوه اجرا نام مشارکت کننده در صورت وجود زمان تقريبي اجرا تعداد اجرا تعداد مخاطب هر اجرا مخاطب محوری اعتبار پيشنهاد شده (ريال)
محور  قالب  ردیف  بودجه
1 برگزاری کرسی آزاداندیشی دین و اخلاق جلسات موضوعی 19140101 در سطح واحد با هدف تروج آزاداندیشی با موضوع :تربیت دینی و رسانه های مجازی  نهادرهبری بهار 1 50 اساتيد 2,500,000
2 نشست علمی درحوزه قرآن وعترت دین و اخلاق جلسات موضوعی 19140101 در سطح واحد طب اسلامی درقرآن با هدف آشنایی عمیق تر باقرآن کانون قرآن وعترت بهار 1 50 دانشجويان 2,500,000
3 همایش درحوزه سبک زندگی اسلامی دین و اخلاق جلسات موضوعی 19140101 ملي سبک زندگی درحوزه تربیت دینی فرزندان  حوزه معاونت پژوهش زمستان   360 عام 30,000,000
4 برگزاری دوره آموزشی ویژه فعالین اجرایی نماز دین و اخلاق آموزش و پژوهش 19140102 در سطح واحد باموضوع استفاده ازفضای مجازی برای توسعه نماز دبیرخانه استانی پاييز 2 40 كاركنان 4,700,000
5 برگزاری کارگاه آموزش فلسفه احکام نماز دین و اخلاق آموزش و پژوهش 19140102 در سطح واحد کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با فلسفه واحکام نماز گروه معارف اسلامی در طول سال 2 60 دانشجويان 4,000,000
6 جلب مشارکت دانشگاهیان درتوسعه وتجهیزمساجد دین و اخلاق زیرساختی و ارتباطی 19140103 در سطح واحد اخذ کمک های مردمی وهدایت آن درجهت تجهیز مسجد نهادرهبری در طول سال 1   عام 5,800,000
7 تبیین معرفتی فرهنگ عفاف وحجاب دین و اخلاق زیرساختی و ارتباطی 19140103 در سطح واحد برگزاری نمایشگاه فرهنگی حجاب همراه باجلسات پرسش وپاسخ کانون عفاف و حجاب در طول سال 2 200 دانشجويان 10,000,000
8 محفل انس باقرآن دین و اخلاق مراسم و رویداد 19140104 در سطح واحد دعوت ازقاریان کشوری کانون قرآن وعترت پاييز 1 300 دانشجويان 10,000,000
9 برگزاری جلسلت روخوانی ،قراءت وتفسیر قرآن دین و اخلاق مراسم و رویداد 19140104 در سطح واحد بعداز نماز جماعت وروز های خاص برای کارکنان واساتید کانون قرآن وعترت در طول سال 20 300 دانشجويان 5,000,000
10 مراسم گرامیداشت عیدغدیر دین و اخلاق مراسم و رویداد 19110404 در سطح واحد سخنرانی به همراه جشن هیات دانشجویی پاييز 1 200 عام 10,000,000
11 برگزاری مسابقات قرآن وعترت دین و اخلاق مراسم و رویداد 19110404 در سطح واحد مسابقات سراسری قرآن وعترت دانشجویان،کارکنان واساتید کانون قرآن وعترت در طول سال 1 500 عام 15,000,000
12 مسابقات احکام ونماز دین و اخلاق مراسم و رویداد 19110404 در سطح واحد باهدف آشنایی بااحکام نماز بصورت حضوری وغیرحضوری ستاداقامه نماز در طول سال 5 350 دانشجويان 5,600,000
13 جشن روز ملی دختران دین و اخلاق اجرای هنری 19110405 در سطح واحد برگزاری جشن باحضور هنرمندان استانی هیات دانشجویی پاييز 1 200 دانشجويان 8,770,000
14 نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی هنری دین و اخلاق نمایش و عرضه  19110406 در سطح واحد عرضه محصولات فرهنگی هنری با مشارکت دانشجویان    زمستان 1 200 عام 7,000,000
15 بهره گیری از فضای مجازی  برای تولیدو ارایه محصولات دینی دین و اخلاق مجازی 19110407 ملي از طریق پورتال فرهنگی با  هدف اطلاع رسانی همگانی  کانون قرآن وعترت در طول سال 1   عام 3,500,000
16 انتشارنشریه قرآنی سراج دین و اخلاق تولید فرهنگی 19110108 استاني باهدف نشرقرآنی وبصورت چاپی کانون قرآن وعترت در طول سال 4   عام 10,500,000
17 اردوی فعالان نماز دین و اخلاق گردشگری و دیدار 19110109 ملي سفرزیارتی به یکی از  شهرهای مذهبی قم یا مشهد  ستاداقامه نماز زمستان 1 40 دانشجويان 35,000,000
18 انعقاد قراردادمشاوره با مرکز مشاوره استان یزد دین و اخلاق مشاوره 19110110 در سطح واحد قرارداد کارمعین معاونت دانشجویی در طول سال 2   دانشجويان 5,260,000
19 نقدوبررسی آثاردفاع مقدس وسینمای معناگرا امام و انقلاب اسلامی و رهبری جلسات موضوعی 28950201 در سطح واحد نمایش فیلم   چ  همزمان با اکران در سینما  ی کشور نهادرهبری بهار 2 400 دانشجويان 20,000,000
20 برگزاری جلسه پیرامون شخصیت شناسی امام امام و انقلاب اسلامی و رهبری جلسات موضوعی 28950201 در سطح واحد باهدف تبیین شخصیت حضرت امام با سخنرانی  استانی نهادرهبری تابستان 2 80 اساتيد 10,000,000
21 برگزاری نشست بامحوریت حوزه ودانشگاه امام و انقلاب اسلامی و رهبری جلسات موضوعی 28950201 در سطح واحد نشست با همکاری حوزه علمیه میبد حوزه علمیه میبد پاييز 1 150 اساتيد 5,100,000
22 برگزاری دوره آموزشی پیرامون سیره عملی امام امام و انقلاب اسلامی و رهبری آموزش و پژوهش 28950202 در سطح واحد کارگاه آموزشی اخلاق(آشنایی بازندگی وسیره عملی امام مرکز مطالعات وآموزش نیرو در طول سال 1 100 كاركنان 4,300,000
23 برگزاری دوره های سیرمطالعاتی برای تقویت آگاهی امام و انقلاب اسلامی و رهبری آموزش و پژوهش 28950202 در سطح واحد برگزاری دوره مطالعاتی امام شناسی از دیدگاه شهیدمطهری نهادرهبری در طول سال 1 40 دانشجويان 8,000,000
24 همکاری باموسسه تنظیم ونشرآثار امام امام و انقلاب اسلامی و رهبری زیرساختی و ارتباطی 28950203 در سطح واحد خرید کتاب ومحصولات فرهنگی  و نرم افزار    در طول سال 1   عام 5,000,000
25 تجهیزکتابخانه حوزه فرهنگی به کتب وآثارامام ورهبری امام و انقلاب اسلامی و رهبری زیرساختی و ارتباطی 28950203 در سطح واحد خرید کتاب ومحصولات فرهنگی   در طول سال 1     10,800,000
26 برگزاری مسابقه کتابخوانی درزمینه اندیشه امام امام و انقلاب اسلامی و رهبری مراسم و رویداد 28950204 در سطح واحد مسابقه  کتابخوانی غیرحضوری کانون قرآن وعترت پاييز 1 100 دانشجويان 8,100,000
27 حضوردانشگاهیان درمراسم ارتحال امام خمینی ره امام و انقلاب اسلامی و رهبری مراسم و رویداد 28950204 در سطح واحد ارددوی یکروزه حرم مطهر امام بسیج دانشجویی واساتید بهار 1 40   17,000,000
28 معرفی وتجلیل از ایثارگران دانشگاهی امام و انقلاب اسلامی و رهبری مراسم و رویداد 28950204 در سطح واحد برگزاری مراسم بزرگداشت ایثارگران و  تجلیل از ایثارگران بسیج اساتید تابستان 1 10 عام 10,000,000
29 برگزاری نمایشگاه آثارمرتبط با فرهنگ ایثار امام و انقلاب اسلامی و رهبری نمایش و عرضه  28950205 در سطح واحد برگزاری نمایشگاه فرهنگ ایثار باهدف آشنایی با ارزشهای ایثار وشهادت بسیج دانشجویی واساتید پاييز 1   دانشجويان 3,510,000
30 حمایت ازآثار استادان ودانشجویان درحوزه امام امام و انقلاب اسلامی و رهبری تولید فرهنگی 28950207 در سطح واحد حمایت از آثار پژوهشی  ادبی و هنری دانشجویان  نهادرهبری در طول سال     اساتيد 10,530,000
31 برگزاری اردوی سیاحتی زیارتی اماکن منسوب به امام امام و انقلاب اسلامی و رهبری گردشگری و دیدار 28950209 در سطح واحد اردوی زیارتی سیاحتی  جماران و حرم امام  بسیج دانشجویی واساتید در طول سال 1 40 دانشجويان 30,000,000
32 دیدار مراجع درقم وکتابخانه آیت الله مرعشی امام و انقلاب اسلامی و رهبری گردشگری و دیدار 28950209 در سطح واحد دیدار با مراجع وزیارت حضرت معصومه بسیج دانشجویی واساتید در طول سال 1 40 عام 33,000,000
33 کارگاه آموزشی ایمان افزایی کارکنان واستادان فرهنگ جلسات موضوعی 28950301 در سطح واحد کارگاه آموزشی اخلاق مداری(اخلاق حرفه ای و کاربردی) دفترمطالعات در طول سال 1 40 اساتيد 10,000,000
34 برگزاری جلسات آسیب شناسی فرهنگی فرهنگ جلسات موضوعی 28950301 در سطح واحد جلسه آموزشی آسیب شناسی فرهنگی(حجاب وعفاف) دفترمطالعات در طول سال 2 100 دانشجويان 10,000,000
35 برگزاری هم اندیشی اساتید فرهنگ جلسات موضوعی 28950301 در سطح واحد هم اندیشی اساتید باموضوع توانمدسازی والدین دردعوت فرزندبه نماز نهادرهبری تابستان 2 30 اساتيد 5,000,000
36 حمایت ازپایان نامه های فرهنگی فرهنگ آموزش و پژوهش 28950302 در سطح واحد حمایت از پایان نامه ها،مقالات وپزوهش های فرهنگی معاونت پزوهشی در طول سال 1 5 دانشجويان 12,200,000
37 تاسیس وفعالیت دفترمشاوره فرهنگی فرهنگ زیرساختی و ارتباطی 28950303 در سطح واحد تاسیس دفترمشاوره معاونت دانشجویی در طول سال 1   دانشجويان 5,000,000
38 استفاده از توان حداکثری دانشجویان در اداره امور فرهنگی خوابگاه فرهنگ زیرساختی و ارتباطی 28950303 در سطح واحد تشکیل حلقه ای دانشجویی فرهنگی درخوابگاه معاونت دانشجویی در طول سال 1   دانشجويان 3,500,000
39 حمایت از نمایشگاههای فرهنگی دانشجو محور فرهنگ زیرساختی و ارتباطی 28950303 در سطح واحد حمایت معنوی ومالی ازآثار  هنری مرتبط با نماز ستاداقامه نماز در طول سال 1   دانشجويان 5,000,000
40 نقش آفرینی فرهنگی درفعالیتهای ورزشی فرهنگ زیرساختی و ارتباطی 28950303 در سطح واحد طراحی مسابقات ورزشی بارویکرد فرهنگی ورزش پهلوانی تربیت بدنی در طول سال 1   دانشجويان 5,000,000
41 تجهیز خوابگاههای دانشجویی درجهت بهره برداری از بخش فرهنگی سایت فرهنگ زیرساختی و ارتباطی 28950303 در سطح واحد ایجادبسترلازم جهت بهره برداری از سایت فرهنگی فن آوری اطلاعات در طول سال 1   دانشجويان 5,000,000
42 تقویت تشکلها وکانون های فرهنگی فرهنگ زیرساختی و ارتباطی 28950303 در سطح واحد حمایت معنوی واداری از تشکلها نهادرهبری در طول سال 3   دانشجويان 10,000,000
43 اجرای برنامه های ورزشی بامحوریت تاثیرگذاری فرهنگی فرهنگ مراسم و رویداد 28950304 در سطح واحد برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته بسیج بسیج دانشجویی واساتید پاييز 1 50 دانشجويان 5,000,000
44 اجرای مسابقات کتابخوانی فرهنگ مراسم و رویداد 28950304 در سطح واحد اجرای مسابقه کتابخوانی تفسیرسوره حجرات کانون قرآن وعترت تابستان 1 100 كاركنان 5,000,000
45 معرفی وبزرگداشت میراث معنوی،فرهنگی وطبیعی فرهنگ مراسم و رویداد 28950304 در سطح واحد مراسم بزرگداشت مفسر قران رشیدالدین میبدی میراث فرهنگی میبد زمستان 1 40 عام 3,000,000
46 معرفی وتکریم شخصیت ها وچهره های ادبی فرهنگ مراسم و رویداد 28950304 در سطح واحد نکوداشت شاعر کشوری زکریا اخلاقی میراث فرهنگی میبد زمستان 1 50 عام 5,000,000
47 اجرای برنامه شعرگستری درفضای دانشگاه فرهنگ مراسم و رویداد 28950304 در سطح واحد اجرای مراسم مشاعره دانشجویی   پاييز 2 40 دانشجويان 2,000,000
48 بزرگداشت هفته پزوهشهای فرهنگی فرهنگ مراسم و رویداد 28950304 در سطح واحد مراسم گرامیداشت باحضور چهره برتر فرهنگی پزوهشی واحد معاونت پزوهشی پاييز 1 100 اساتيد 4,500,000
49 پخش فیلم با موضوع فرهنگی ودفاع مقدس فرهنگ اجرای هنری 28950305 در سطح واحد پخش فیلمهای مرتبط با دفاع مقدس محصول سال 92 و93 همراه بانقد   پاييز 2 400 عام 8,770,000
50 ایجادنمایشگاه دائمی عرضه محصولات فرهنگی فرهنگ نمایش و عرضه  28950306 در سطح واحد ایجاد نمایشگاه دایمی  با هدف دسنرسی آسان دانشجو    در طول سال 1   عام 20,000,000
51 مشارکت درنمایشگاههای فرهنگی فرهنگ نمایش و عرضه  28950306 در سطح واحد شرکت درنمایشگاههای آثار هنری نماز وقرآن وعترت ستاداقامه نماز در طول سال 1   دانشجويان 6,300,000
52 اطلاع رسانی مجازی ازفعالیتهای فرهنگی فرهنگ مجازی 28950307 در سطح واحد اطلاع رسانی به مخاطبین از طریق پیامک وایمیل و.. فن آوری اطلاعات در طول سال     عام 3,000,000
53 تقویت سایت فرهنگی فرهنگ مجازی 28950307 در سطح واحد حمایت از دانشجویان نویسنده فرهنگی ومطالب سایت   در طول سال     دانشجويان 4,000,000
54 تهیه وتوزیع بسته های فرهنگی فرهنگ تولید فرهنگی 28950308 در سطح واحد تهیه بسته فرهنگی برای دانشجویان مزدوج ومعتکفین   در طول سال 2 30 دانشجويان 5,000,000
55 انتشار نشریات وفصلنامه های علمی فرهنگ تولید فرهنگی 28950308 در سطح واحد انتشارنشریه فرهنگی بصورت فصلنامه   در طول سال 4     12,000,000
56 برگزاری اردوهای میراث فرهنگی فرهنگ گردشگری و دیدار 28950309 در سطح واحد اردوی یکروزه اصفهان گردی   در طول سال 1 30 دانشجويان 14,000,000
57 برگزاری اردوهای سیاحتی داخل استان فرهنگ گردشگری و دیدار 28950309 در سطح واحد بازدید از جاذبه های گردشگری شهرهای استان یزد   در طول سال 3 60 دانشجويان 5,000,000
58 مشاوره مذهبی خوابگاههای دانشجویی فرهنگ مشاوره 28950310 در سطح واحد ارائه مشاوره مذهبی برای دانشجویان خوابگاه ولایت حوزه علمیه میبد در طول سال 2   دانشجويان 8,700,000
59 برگزاری نشست وسخنرانی جایگاه هنر درقرآن هنر جلسات موضوعی 28950401 در سطح واحد جلسات سخنرانی پیرامون هنر درقرآن با حضور سخنران استانی کانون قرآن وعترت در طول سال 2 200 عام 15,300,000
60 کارگا ه آموزش عملی برای ارتقاء توان هنری هنر آموزش و پژوهش 28950402 در سطح واحد کارگاه آموزشی  دانشجویان جهت آشنایی با یکی از هنرهای دینی منبت کانون قرآن وعترت در طول سال 1 20 دانشجويان 7,000,000
61 مشارکت در برنامه های هنری سراسری دانشگاه هنر زیرساختی و ارتباطی 28950403 در سطح واحد حضور در جشنواره هنری منطقه ای وکشوری دبیرخانه استانی در طول سال 2 10 دانشجويان 10,530,000
62 جشنواره ومسابقات هنری هنر مراسم و رویداد 28950404 در سطح واحد جشنواره آثارهنری وٍآثار نماز در سطح واحد و  استانی  ستاداقامه نماز در طول سال 3 12 دانشجويان 26,910,000
63 اجرای تئاتر باموضوع دفاع مقدس هنر اجرای هنری 28950405 در سطح واحد اجرای تئاتر های آیینی برای دانشجویان انجمن تئاتر شهرستان پاييز 1 320 دانشجويان 5,850,000
64 نمایشگاه هنری وصنایع دستی هنر نمایش و عرضه  28950406 در سطح واحد برپایی نمایشگاه صنایع دستی  شهرستان میبد میراث فرهنگی میبد در طول سال 1   عام 12,870,000
65 تولید کلیپ فرهنگی هنر تولید فرهنگی 28950407 در سطح واحد تولید کلیپ هایس فرهنگی با موضوع تشویق فرزندان به نماز ستاداقامه نماز زمستان 1 21 عام 7,000,000
66 اردو های سیاحتی وتفریحی هنر گردشگری و دیدار 28950408 در سطح واحد اردوی بازدید ازابنیه تاریخی شیراز ومرقد احمدبن موسی   در طول سال 1 30 دانشجويان 25,000,000
67 اردوی بازدید از میراث فرهنگی استان یزد هنر گردشگری و دیدار 28950409 در سطح واحد بازدی از آثار تاریخی از فبیل مسجد جامع ومجموعه امیرچخماق یزد میراث فرهنگی میبد در طول سال 5 100 دانشجويان 5,000,000
68 مشاوره تخصصی در زمینه فیلم وتئاتر هنر مشاوره 28950410 در سطح واحد دعوت از کارگردان  برتر تاتر استان یزد حوزه هنری در طول سال     عام 5,800,000
69 برگزاری نشست صمیمی با کانون های دانشجویی کانون ها و باشگاههای واقعی و مجازی جلسات موضوعی 28950501 در سطح واحد دیدار با اعضای کانون های دانشجویی نهادرهبری در طول سال 3 60 دانشجويان 8,200,000
70 ایجاد پورتال فرهنگی دانشگاه کانون ها و باشگاههای واقعی و مجازی زیرساختی و ارتباطی 28950503 در سطح واحد راه اندازی پورتال فرهنگی دانشگاه فن آوری اطلاعات در طول سال 1   عام 20,000,000
71 راه اندازی کانون فیلم وعکس وهنرهای تجسمی کانون ها و باشگاههای واقعی و مجازی زیرساختی و ارتباطی 28950503 در سطح واحد تشکیل دو کانون  فیلم  وعکس  و هنر های تجسمی  سمعی  و بصری  در طول سال 2 30 دانشجويان 30,000,000
72 تشکیل کانون نهج البلاغه وصحیفه سجادیه کانون ها و باشگاههای واقعی و مجازی زیرساختی و ارتباطی 28950503 در سطح واحد تشکیل کانون  نهج الباغه  و صحیفه سجادیه  کانون قرآن وعترت در طول سال 2 50 دانشجويان 12,000,000
73 حمایت از طرح های پزوهشی فرهنگ محور کانون ها و باشگاههای واقعی و مجازی آموزش و پژوهش 28950504 در سطح واحد حمایت از پایان نامه ها،مقالات وپزوهش های فرهنگی معاونت پزوهشی در طول سال 1 3 دانشجويان 11,170,000
74 تولید کلیپ باموضوعات فرهنگی کانون ها و باشگاههای واقعی و مجازی تولید فرهنگی 28950508 در سطح واحد تهیه کلیپ های زیبا توسط دانشجویان هنرمند با موضوعات تهاجم فرهنگی   زمستان 3   دانشجويان 17,550,000
75 اردوی بازدید از کانون های فرهنگی واحدهای همجوار کانون ها و باشگاههای واقعی و مجازی گردشگری و دیدار 28950509 در سطح واحد استفاده از تجربه های مفید همکاران در واحدهای همجوار   در طول سال 4   عام 11,000,000
76 همکاری وحمایت در طرح ضیافت ماه مبارک رمضان سیاحت و تفریحات زیرساختی و ارتباطی 28950603 استاني همکاری دربرگزاری طرح ضیافت اساتید ودانشجویان نهادرهبری تابستان 2 50 عام 5,000,000
77 راه اندازی خانه دانشجویی حفظ قرآن ونهج البلاغه سیاحت و تفریحات زیرساختی و ارتباطی 28950603 در سطح واحد راه اندازی خانه دانشجویی حفظ قرآن و نهج البلاغه  کانون قرآن وعترت در طول سال 1   دانشجويان 5,000,000
78 حمایت از برنامه راهیان نور سیاحت و تفریحات زیرساختی و ارتباطی 28950603 در سطح واحد تشویق دانشجویلن به سفر به مناطق جنگی بسیج زمستان 1 50 دانشجويان 10,000,000
79 ایجادباشگاه کتابخوانی سیاحت و تفریحات زیرساختی و ارتباطی 28950603 در سطح واحد تشکیل ایستگاههای مطالعه کتاب معاونت پژوهشی  در طول سال 1 30 دانشجويان 6,300,000
80 برپایی جشن ازدواج دانشجویی سیاحت و تفریحات مراسم و رویداد 28950604 در سطح واحد برگزاری جشن ازدواج برای دانشجویان مزدوج نهادرهبری پاييز 1 20 دانشجويان 20,000,000
81 برپایی جشن نیمه شعبان،شب یلدا، روززن و هفته جوان سیاحت و تفریحات مراسم و رویداد 28950604 در سطح واحد برپایی جشن وسرور گرامیداشت مناسبتها نهادرهبری در طول سال 4 500 عام 29,000,000
82 برگزاری اردوی خانوادگی استادان وکارکنان سیاحت و تفریحات گردشگری و دیدار 28950609 در سطح واحد برگزاری جلسات اردویی با هدف افزایش نشاط وروحیه شادی بخش بسیج اساتید در طول سال 4 300 عام 33,000,000
83 بازدیداز موزه دفاع مقدس کرمان سیاحت و تفریحات گردشگری و دیدار 28950609 در سطح واحد اعزام دانشگاهیان به کرمان با هدف بازدید از موزه کشوری دفاع مقدس بسیج اساتید در طول سال 2 50 عام 20,000,000
84 اردوهای آموزشی فعالین فرهنگی سیاحت و تفریحات گردشگری و دیدار 28950609 در سطح واحد اردوی آموزش مباحث عقیدتی درقم ومسجد جمکران نهادرهبری زمستان 2 40 دانشجويان 18,000,000
85 اردوی سیاحتی بازدید از ابنیه تاریخی میبد  سیاحت و تفریحات گردشگری و دیدار 28950609 در سطح واحد بازدید ازسفال وسرامیک میبد و آثار مذهبی و هنری  بسیج تابستان 1 40 دانشجويان 2,000,000
86 استفاده از مشاوره تخصصی هیات کوهنوردی استان سیاحت و تفریحات مشاوره 28950610 در سطح واحد استفاده از هیات کوهنوردی استان یزد بسیج  در طول سال     عام 8,700,000
87 نشست دانشجویی بانهادهای دست اندرکار کنترل آسیب اجتماعی مشاوره جلسات موضوعی 28950701 در سطح واحد نشست با اداره بهزیستس وبهداشت ودرمان میبد فرمانداری در طول سال 1   دانشجويان 5,600,000
88 کارگاه آموزشی مهارت افزایی کارکنان مشاوره آموزش و پژوهش 28950702 در سطح واحد کارگاه مهارت ایجاد فضای صمیمی با مخاطبین دفترمطالعات در طول سال 2 50 كاركنان 8,000,000
89 کارگاه آموزشی روان شناسی مشاوره آموزش و پژوهش 28950702 در سطح واحد کارگاه ویزه اساتید با هدف تقویت انگیزش ویادگیری  دانشجویان دفترمطالعات در طول سال 1 35 اساتيد 8,000,000
90 تشکیل صندوق ازدواج دانشجویی مشاوره زیرساختی و ارتباطی 28950703 در سطح واحد تاسیس صندوق حمایت از مزدوجین دانشجویی  معاونت دانشجویی در طول سال 1   دانشجويان 8,000,000
91 همکاری با مشاوره تحصیلی دانشجویان مشاوره زیرساختی و ارتباطی 28950703 در سطح واحد جهت ارتقاء سطح تحصیلی دانشجویان معاونت دانشجویی در طول سال 1   دانشجويان 3,000,000
92 نشست علمی فرهنگی در راستای معرفی جوانان موفق مشاوره مراسم و رویداد 28950704 در سطح واحد نشست علمی برای معرفی برترین های هر  ورودی معاونت آموزش زمستان 1 20 دانشجويان 4,700,000
93 جشن ویزه جوانان موفق مشاوره اجرای هنری 28950705 در سطح واحد با هدف معرفی جوانان مبتکر وموفق درعرصه های علمی وفرهنگی مرکز مشاوره زمستان 1 20 دانشجويان 4,700,000
94 انتشارخبرنامه جهت اطلاع رسانی وکاهش آسیب های اجتماعی مشاوره تولید فرهنگی 28950708 در سطح واحد تهیه ویزه نامه های مرتبط مرکز مشاوره در طول سال 6   دانشجويان 6,000,000
95 تولید نماهنگ دیداری یا شنیداری مشاوره تولید فرهنگی 28950708 در سطح واحد تولید نماهنگ با موضوع اعتیاد مرکزمشاوره زمستان 1   دانشجويان 4,300,000
96 اردوی دانشجویان جدیدالورود مشاوره گردشگری و دیدار 28950709 در سطح واحد آشنایی دانشجویان با مسایل آموزشی وفرهنگی دانشگاه معاونت دانشجویی پاييز 1 200 دانشجويان 1,030,000
97 مشاوره پیرامون مشکلات دانشجویان مشاوره مشاوره 28950710 در سطح واحد مشاوره باحضور روانشناسان استانی مرکز مشاوره در طول سال 2   دانشجويان 2,700,000
98 جلسات پرسش وپاسخ آزاد با سوالات اجتماعی مشارکتهای اجتماعی جلسات موضوعی 28950801 در سطح واحد برگزاری جلسات آزاد نهادرهبری پاييز 2 100 دانشجويان 4,400,000
99 برگزاری نشست تخصصی بررسی مسائل اجتماعی مشارکتهای اجتماعی جلسات موضوعی 28950801 در سطح واحد برگزاری نشست های همفکری با اساتید درخصوص غنی سازی اوقات فراغت دبیرخانه هم اندیشی تابستان 2 100 اساتيد 10,000,000
100 تاسیس کانون دانشجویی هلال احمر مشارکتهای اجتماعی زیرساختی و ارتباطی 28950803 در سطح واحد برای مشارکت وآموزش دانشجویان هلال احمر در طول سال 1 75 دانشجويان 7,000,000
101 تجهیز خانه فرهنگ دانشجویی درخوابگاه مشارکتهای اجتماعی زیرساختی و ارتباطی 28950803 در سطح واحد جهت خوابگاهای ولایت وولی عصر معاونت دانشجویی در طول سال 1   دانشجويان 12,000,000
102 حمایت از فعالیت تشکلهای مذهبی مشارکتهای اجتماعی زیرساختی و ارتباطی 28950803 در سطح واحد حمایت از هیات مذهبی دانشجویان     4   دانشجويان 25,000,000
103 حمایت از تشکل سیاسی مشارکتهای اجتماعی زیرساختی و ارتباطی 28950803 در سطح واحد حمایت از تشکلهای سیاسی از قبیل انجمن اسلامی اساتید ودانشجویان   در طول سال 2   عام 10,000,000
104 تاسیس کانون رصد آسیب های اجتماعی مشارکتهای اجتماعی زیرساختی و ارتباطی 28950803 در سطح واحد تاسیس کانون  بامشارکت دانشجویان مرکزمشاوره در طول سال 1   دانشجويان 10,000,000
105 ایجادباشگاه ارزش آفرینی محیط زیست مشارکتهای اجتماعی زیرساختی و ارتباطی 28950803 در سطح واحد جهت افزایش انگیزه دانشجویان ومسئولیت آنان در حفظ وپاسداشت محیط  گروه محیط زیست در طول سال 1   دانشجويان 10,000,000
106 تاسیس کانون تعامل باخانواده مشارکتهای اجتماعی زیرساختی و ارتباطی 28950803 در سطح واحد تشکیل کانون های تقویت جایگاه خانواده مرکزمشاوره در طول سال 1   عام 10,000,000
107 تجلیل از خیرین موثر در امر آموزش مشارکتهای اجتماعی مراسم و رویداد 28950804 در سطح واحد جلب نظر خیرین در امور دانشگاه   در طول سال 1   عام 7,000,000
108 جشن ویزه دانشجویان فعال درامور اجتماعی مشارکتهای اجتماعی اجرای هنری 28950805 در سطح واحد تشویق دانشجویان به حضور درفعالیتهای اجتماعی مرکزمشاوره در طول سال 1   دانشجويان 7,000,000
109 برگزاری نمایشگاه دست آوردهای اجتماعی دانشجویان مشارکتهای اجتماعی نمایش و عرضه  28950806 در سطح واحد تجلیل از دانشجویان موفق معاونت دانشجویی در طول سال 1   دانشجويان 7,000,000
110 بازدید از موسسات خیریه استان یزد مشارکتهای اجتماعی گردشگری و دیدار 28950809 در سطح واحد با هدف ایجاد روحیه همدلی وارتقا ء سطح مشارکت دانشجویی   پاييز 2 50 دانشجويان 7,000,000
111 انعقاد قراداد با مرکز مشاوره میبد ومرکز استان مشارکتهای اجتماعی مشاوره 28950810 در سطح واحد برای کمک به دانشجویان ذرمعرض آسیب های اجتماعی معاونت دانشجویی در طول سال 2   دانشجويان 7,000,000
112                        
113                        
114                        
115                        
116                        
117                        
118                        
119                        
120                        
121                        
122                        
123                        
124                        
125                        
126                        
127                        
128                        
129                        
130                        
131                        
132                        
133                        
134                        
135                        
136                        
137                        
138                        
139                        
140                        
141                        
142                        
143                        
144                        
145                        
146                        
147                        
148                        
149                        
150                        
151                        
152                        
153                        
154                        
155                        
156                        
157                        
158                        
159                        
160                        
161                        
162                        
163                        
164                        
165                        
166                        
167                        
168                        
169                        
170                        
171                        
172                        
173                        
174                        
175                        
176                        
177                        
178                        
179                        
180                        
181                        
182                        
183                        
184                        
185                        
186                        
187                        
188                        
189                        
190                        
191                        
192                        
193                        
194                        
195                        
196                        
197                        
198                        
199                        
200                        
201                        
202                        
203                        
204                        
205                        
206                        
207                        
208                        
209                        
210                        
211                        
212                        
213                        
214                        
215                        
216                        
217                        
218                        
219                        
220                        
221                        
222                        
223                        
224                        
225                        
226                        
227                        
228                        
229                        
230                        
231                        
232                        
233                        
234                        
235                        
236                        
237                        
238                        
239                        
240                        
241                        
242                        
243                        
244                        
245                        
246                        
247                        
248                        
249                        
250                        
251                        
252                        
253                        
254                        
255                        
256                        
257                        
258                        
259                        
260                        
261                        
262                        
263                        
264                        
265                        
266                        
267                        
268                        
269                        
270                        
271                        
272                        
273                        
274                        
275                        
276                        
277                        
278                        
279                        
280                        
281                        
282                        
283                        
284                        
285                        
286                        
287                        
288                        
289                        
290                        
291                        
292                        
293                        
294                        
295                        
296                        
297                        
298                        
299                        
300                        
301                        
302                        
303                        
304                        
305                        
306                        
307                        
308                        
309                        
310                        
311                        
312                        
313                        
314                        
315                        
316                        
317                        
318                        
319                        
320                        
321                        
322                        
323                        
324                        

 

منو اصلی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7846
 بازدید امروز : 287
 کل بازدید : 252726
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.2813
آدرس: میبد،کیلومتر 3 جاده میبد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد
infomaybodiau.ac.ir
كد پستي: 8965151567 ، تلفن : 5-32370161-035